Osma generacija Golfa debitovaće 24. oktobra, a Volkswagen ju je najavio zvaničnim skicama.