Učenici poljoprivredne škole "Beograd" sticaće dragoceno iskustvo i na Iberijskom poluostrvu. Đaci će biti na farmama, klinikama za egzotične životinje, u mesarama, pekarama