Hitna pomoć intervenisala je 18 puta na javnom mestu.