Kako se jedno nepropisno parkiranje pretvorilo u dramu, u kojoj glavne uloge imaju komunalni milicajci i građanin kome je, uz kaznu, prećeno, uvrtana mu ruka, pretresan je i priveden u stanicu.