Hroničan problem nedostataka prosvetara, posebno profesora matematike, hemije, fizike, biologije, engleskog, nemačkog, pa i latinskog jezika