Ideja Plana održive urbane mobilnosti je da se promene navike ljudi, stvore uslovi i smanji kretanje putničkim automobilom u gradu, te da se više stanovnici kreću peške, biciklokm, trotinetom, javnim prevozom, rečeno je na  radionici u Skupštini grada.