Posle 91 godine, “Pobednik” će danas, uz direktan prenos, privremeno biti skinut sa postolja, izložen na Carigradskom drumu, a zatim prebačen u Smederevo gde će biti vršena njegova restauracija

 

Simbol Beograda odlazi na restauraciju. Privremeno će biti izložen na Carigradskom drumu, a zatim prebačen u Smederevo