Krivične prijave su podnete protiv osoba sa snimaka koje su sami učesnici demonstracija i mediji objavljivali