Migrantska kriza koja je pogodila Srbiju pokazala je veliku odgovornost, humanost i efikasnost nadležnih službi u odnosu prema migrantima i pružanju neophodne pomoći, rekao je direktor Cradskog centra za socijalni rad u Beogradu Vladimir Ilić.Na okruglom stolu „Prava deteta u kontekstu međunarodnih migracija”, on je poručio da je u tom gradskom centru uspostavljena organizaciona šema za postupanje kako bi se uspostavila i osigurala socijalna zaštita dece u vanrednim situacijama.– U strukturu organizacione šeme uključena su odeljenja Gradskog centra za socijalni rad Savski venac, Voždovac, Palilula, Odeljenje za poslove planiranja i razvoja i Tim stručnih koji je svakodnevno na...