“Već 64 dana nemam gde da se okupam, perem veš na ruke, spavam u odeći i grejem se po kafićima, a navodno imam svoj stan.”