Septembar je gotovo svake godine "rezervisan" za epidemiju vaški, a ni ove nije drugačije.