Vlada Republike Srbije uspostavila je nacionalnu platformu za prijavu volontera na adresu: www.budivolonter.gov.rs.