"Gledala sam: vatra se širila brzo kroz šumu, nekad i po 10 do 15 metara na sat niz padinu. Svojim crvenim plamenovima proždirala je tepih od suvog lišća božanstveno lepih boja. Gasili smo vatru zajedno sa vatrogascima, a da nije bilo Toplodolaca, posledice bi bile daleko strašnije i teže."