Kako je naveo Vesić, naši građani su pravi pobednici, a naši heroji su zdravstveni radnici, lekari i medicinske sestre