Sredstvima grada na u vrtiću je postavljena nova elektroizolacija, popravljen je krov, zamenjene su vodovodna i kanalizaciona mreža...