Pred vama je period napretka a danas usmerite svoje misli ka željenim ciljevima. Vrlo je važno da raščistite svaki nesporazum ili nepoverenje, pre nego što krenete napred. Nemojte se ni truditi da napredujete pre nego što raščistite sa prošlošću. Neka sve bude jasno i transparentno.