Indijanski horoskop je svoje znakove pronašao u životinjskom carstvu. Jeste li vuk, dabar ili zmija?