Nekoliko znakova horoskopa je sklonije tome da umišlja dijagnoze i stalno strahuje zbog neke bolesti.