Iako kažu da je ljubav slepa, mi ne biramo u koga ćemo se i…