Današnji dan, kao i period pred vama, idealan je da započnete sa nekim projektom koji planirate već duže vreme. Nemojte odlagati. Uz vas su snažne planetarne sile koje vas guraju napred. Razmišljajte pozitivno, a iz glave izbacite onog crva koji vam postavlja pitanja da li će se projekat isplatiti! Vi znate šta želite i samo napred!