Astrologija je odlučna u tome da nam pokaže šta su naše loše osobine