Retrogradni hod će trajati do 20. novembra, kada će promeniti pravac i ponovo krenuti u direktan