Saturnu vreme ne znači ništa. I dok drugi prebivaju u ovom zemaljskom vremenu, stareći i pomlađujući se, Saturn je obrnuto proporcionalan istom. Što vas više "davi", vi, ako prihvatate njegove lekcije, zapravo postajete sve jači i – sve mlađi.