Prekrivanje hrane aluminijumskom folijom je štetno, jer pojedine bakterije ostaju na namirnicama i nakon kuvanja, a ostaje dovoljno vazduha bakterijama da se razmnožavaju