Poigrajte se sa ribarskom mrežom tako što ćete je zakačiti između dva stuba

 4