Za one koji su ih kupovali, ne i pravili, ne obeshrabrujte se, nije potrebna posebna pekarska veština.