Žene u Evropi jedu više voća od muškaraca, a ljudi s višim stepenom obrazovanja jedu više voća od manje obrazovanih, pokazala je studija prehrambenih navika koju su sproveli norveški naučnici.