Najniža cena kafe u posljednjih 13 godina rezultiraće marginalizacijom većine proizvođača, a učvrstiće položaj država koje su znatno modernizovale proizvodnju, poput Brazila i Vijetnama, ocenili su analitičari tog tržišta.