Obrok obiluje povrćem i nema šanse da vam posle njega nedostaje nekog vitamina