Pogledajte kako posan pasulj spramaju monasi na Svetoj Gori u Hilandaru.