Poslednjih dana jagode su postale pristupačnije mnogima u Srbiji.