Ovaj režim ne zahteva odricanje od pojedinih grupa namirnica, a daje rezultate. Za sedam dana telesna težina može da se smanji za tri kilograma