Kako je vreme posta, tako vam svaki dobar recept može biti od koristi, pogotovo ako je zdrav kao ovaj.