Niz novijih izdanja izdvaja na svom sajtu Akademska knjiga iz Novog Sada, i ovih dvadesetak naslova nudi zainteresovanim čitaocima i potencijalnim kupcima.