Neodgovorno Inicijativa je predata još krajem februara prošle godine, a političari u Mladenovcu nisu stigli da raspravljaju o ovom predlogu