Donaciju čine 80 miliona dolara i više od 375 slika, skulptura, crteža i dekorativnih predmeta, kao i kolekcija retkih knjiga