Omogućeno da blago koje čuva ovo zdanje bude prebačeno u bivšu Glavnu železničku stanicu

 

Osnivačka prava Muzeja Nikole Tesle od Grada Beograda preuzima Republika Srbija, navedeno je u odluci Vlade koja je objavljena u Službenom glasniku.

 

Osnivačka prava Muzeja Nikole Tesle od grada Beograda preuzima Republika Srbija, navedeno je u odluci Vlade Republike Srbije koja je objavljena u Službenom glasniku.