Omogućeno da blago koje čuva ovo zdanje bude prebačeno u bivšu Glavnu železničku stanicu