Duhovita knjiga "Šta li je ovo?!" Toše Borkovića prikazuje apsurdne izume, piktograme koji nikome nisu potrebni, nemoguće pojave, grafičke paradokse, metaforično prikazane pojmove