U trenucima kućne izolacije pokrenut je najnoviji online filmski festival pod nazivom ''Moj off'' sa svim elementima koji čine ovakav kulturni događaj.