Više od tri decenije gradski hor "Ruzmarin" iz Leskovca neguje srpsku izvornu, duhovnu i starogradsku pesmu i čuva je od zaborava. Prvi dirigent je bio osnivač Vanđel Baduli.