Beogradska čitalačka publika stajala je u redovima na promocijama Mandićevih knjiga. Međutim, sledeći povod za dolazak u naš glavni grad mogao bi biti pozorišni