Mnogi ljudi, uključujući tu i medije, što štampane što ove govorne, ne znaju da li se U STVARI piše zajedno ili odvojeno. Sigurna sam da veliki procenat istih pravi vrlo jasnu razliku u govoru. Pročitajte sledeće primere: „Ne petljaj se u stvari koje ne razumeš” ili „Ti to, u stvari, ne razumeš”.