Bibliografsko izdanje Dušanovog zakonika ("Mladinska knjiga") biće odštampano u svega 450 primeraka. Ova luksuzna knjiga, ručno ilustrovana po uzoru na srednjovekovna iluminatorna pisma, u luksuznoj opremi sa kožnim koricama i ukrasnim okovima, čine dve celine.