Po mnogim parametrima, antologijska, prevratnička zbirka priča „Izgubljen u kući smeha“ američkog pisca Džona Barta je, na najbolji mogući način, proklamovala decenijsku dominaciju postmodernizma u prozi kao najuticajnijeg (elitističkog? eskapističkog?) pogleda na rasuti (raspadnuti) svet u kome živimo.