NjUJORK: Najveći američki muzej njujorški Metropoliten saopštio je da je u tri svoja izložbena prostora tokom protekle fiskalne godine imao više od sedam miliona posetilaca.

 

NjUJORK: Najveći američki muzej njujorški Metropoliten saopštio je da je u tri svoja izložbena prostora tokom protekle fiskalne godine imao više od sedam miliona posetilaca.