Knjiga Dejana Vukićevića Non imprimator o istoriji cenzurisanja i uništavanja književnih dela. Prva zabranjena knjiga kod nas bila je "Serbie plačevno" Miljka Radonjića, štampana u Veneciji 1815. godine