''Ono što se sigurno menja su samo modeli telefona kojima mi taj svet konzumiramo.''