Nina Živančević, pesnikinja, esejista, književni kritičar i prevodilac. Autorka je 15 poetskih zbirki na srpskom, francuskom i engleskom jeziku. Objavila je nekoliko romana i dve zbirke pripovedaka. Doktorirala je na recepciji dela Miloša Crnjanskog. Njeni tekstovi imali su brojne adaptacije za radio i televiziju u Beogradu, Londonu i Parizu. Predaje književnost i avangardni britanski film na Sorboni i na Katoličkom institutu u Parizu.