Knjiga ,,Odjek nemih sećanja’’, objašnjava autorka romana Ljiljana Delibašić, rezultat je dubokih razmišljanja i predstavlja neobično štivo sa mnogo poruka o životu.